3-dagsture

3-dagsture fra Stridsmølle Huset, Næsby Bro eller Vrangstrup

Tur 10: Fra Næsby Bro kl. 10.00 til Rådmandshaven/Næstved (3 dage):

Sejl ud fra Næsby Bro og kryds Tystrup-Bavelse Søerne inden man sejler ad Nedre Suså og anløber Næstved. Turen er en “slow canoe” oplevelse med tid til afslapning, nærvær, seværdigheder og lejrliv undervejs.

Fra Næsby Bro indledes med ca. 7 km. sejlads gennem noget af Danmarks smukkeste natur; Oplev den afvekslende, slyngede og bakkede ådal med marker, græssende kreaturer og skov frem til udmundingen i Tystrup Sø, hvor man eventuelt kan nyde den medbragte madpakke ved Frederikskilde Strand eller Lille Flodevig. Ned over Tystrup-Bavelse Søerne oplever man de åbne vidder med horisont.

På søerne findes et rigt fugleliv; Ofte vil man kunne opleve områdets havørne svæve over søerne. Turens første overnatning kunne finde sted på Hovgaarden eller Hørhaven, som begge ligger på den sydvestlige side af Tystrup Sø. Hovgaard ligger ved landsbyen Vinstrup og pladsen er forsynet med borde/bænke, bålplads, toilet samt drikkevand (80m mod vest). Der er desværre ingen indkøbsmuligheder i landsbyen udover is og souvenirs samt antik/loppemarked.

På turens 2. dag sejler man forbi den smukke hovedbygning på Bavelse Gods beliggende lige ud til Bavelse Sø. På Nedre Suså kommer man gennem Skelby, hvor den brede og stille å bugter sig smukt gennem byen med Gunderslevholms parkanlæg som kulisse. Ved Skelby Vadested er der adgang til Pizzeria samt Kløverbakkens Gårdbutik; Her kan der provianteres inden man eventuelt lægger til land ved Fjællebropladsen eller Holløse Enge for turens 2. overnatning.

På turens sidste dag kan man nyde det smukke moræne-/istidslandskab nedstrøms Holløse – inden man når frem til Herlufsholm Kostskole for at afslutte turen ved Rådmandshaven i Næstved.

Her henter vi kanoer / grej ved 17.00 tiden.

Man skal være opmærksom på, at man passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange på 8-10 m. Turen kan anbefales, hvis man gerne vil have tid til lejr-livet, afslapning og mulighed for at besøge nogle seværdigheder undervejs.

Turens samlede længde er ca. 30 km.

Book denne tur her

Tur 11: Fra Stridsmølle Huset dagligt kl. 09.00-11.00 / fredage kl. 15.00 - retur til Stridsmølle Huset 2 dage efter senest kl. 20:00 (3 dage).

På disse ture behøver man ikke tænke over logistikken, da man returnerer til udgangspunktet ved Stridsmølle Huset, som er Suså Kano & Kajaks base. Vi har gode parkeringsmuligheder og offentlig transport til Stridsmølle Huset. Med 3 dage til rådighed har man masser af muligheder for at udforske søerne og å-systemet. Desuden har man mulighed for at planlægge sejladsen og overnatningerne nogenlunde efter vejret. Tur-mulighederne er mange – og man kan selv vælge.

Lidt inspiration kunne være:

En 3-dages tur kunne eventuelt gå op over Tystrup-Bavelse Søerne med første overnatning ved Hovgaarden eller Hørhaven, som begge ligger på den sydvestlige side af Tystrup Sø ved landsbyen Vinstrup. Der er desværre ingen indkøbsmuligheder i landsbyen udover is-mejeri og souvenirs samt antik/loppemarked. Hovgaard drives af Suså Kano & Kajak mens Hørhaven drives af Naturstyrelsen. Hovgaard ligger højt og man har en fantastisk udsigt over Tystrup Sø. Lejrpladsen er en stilleplads og med mange timer til rådighed kan man i ro og fred nyde naturen, nærværet og fællesskabet med familie og venner. Pladsen er forsynet med borde/bænke, bålplads, toilet samt drikkevand (80m mod vest). På turens 2. dag kunne man fortsætte til den nordlige ende af Tystrup Sø. Her finder man Frederikskilde og Frederikskilde Strand som begge drives af Naturstyrelsen. Frederikskilde lejrplads er en offentlig gratis lejrplads med både vand og toilet. Frederikskilde Strand er en kunstigt anlagt offentlig badestrand, hvor man på varme dage kan bade og hygge sig på stranden inden man dagen efter igen krydser søerne og anløber Stridsmølle Huset. Turen kan ikke anbefales på dage med megen vind.

Turens samlede længde er ca. 18 km.

På mere vindblæste dage, kunne alternativet til ovenstående være en stille og rolig “slow canoe” tur sydpå ad Nedre Suså over Holløse Mølle med første overnatning ved Holløse Enge. Med mange timer til rådighed bliver der tid til afslapning og nærvær med familie og venner. Dette er formentlig den skønneste tur på hele å-systemet;

Her bugter den brede og stille å sig smukt gennem Skelby og undervejs kommer man forbi Skelby Vadested (med Gunderslevholms parkanlæg som kulisse) samt Fjællebro lejrplads og Holløse Mølle – inden man ankommer til Holløse Enge. Lejrpladsen er en stilleplads og med mange timer til rådighed kan man i ro og fred nyde naturen, nærværet og fællesskabet.

På turens 2. dag kunne man sejle op ad Nedre Suså og eventuelt overnatte ved Fjællebro lejrplads, hvor der bl.a. forefindes WC med rindende vand, borde-bænke sæt, bålpladser mv. Fjællebro er nok vores mest populære plads og i højsæsonen kan man ikke forvente ro og fred i weekenderne.

På turens tredje dag returnerer man til Stridsmølle Huset. Turen kan anbefales på vindblæste dage eller hvis man ikke er tryg ved at skulle sejle over Tystrup-Bavelse Søerne. Desuden vil denne tur være velegnet, hvis man ikke ønsker at tilbringe største delen af tiden i kanoen – men hellere vil prioritere tiden på lejrpladsen med afslapning, madlavning, fiskeri og samvær med familie eller venner.

Man skal være opmærksom på, at man passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange på 8-10 m.

Turens samlede længde er ca. 13 km.

Sejl helt til kl 20.00.

Book denne tur her

Tur 12: Fra Vrangstrup kl. 10:00 til Stridsmølle Huset 2 dage efter senest kl. 20:00 (3 dage).

Start kanoturen fra Vrangstrup på Øvre Suså og kryds Tystrup-Bavelse Søerne inden man anløber Stridsmølle Huset på Nedre Suså 2 dage efter.

Turen indledes med ca. 15 km. sejlads gennem noget af Danmarks smukkeste natur; Oplev den afvekslende, slyngede og bakkede ådal med marker, græssende kreaturer og skov frem til udmundingen i Tystrup Sø, hvor man eventuelt kan vælge første overnatning ved Frederikskilde. Frederikskilde lejrplads er en offentlig gratis lejrplads med både vand og toilet. Frederikskilde Strand er en kunstigt anlagt offentlig badestrand, hvor man på varme dage kan bade og hygge sig på stranden.

På turens 2. dag kunne man sejle videre ned over Tystrup Sø og tage turens anden overnatning ved Hovgaarden eller Hørhaven, som begge ligger på den sydvestlige side af Tystrup Sø ved landsbyen Vinstrup. Der er desværre ingen indkøbsmuligheder i landsbyen udover is-mejeri og souvenirs samt antik/loppemarked. Hovgaard drives af Suså Kano & Kajak mens Hørhaven er en offentlig plads og drives af Naturstyrelsen.

På turens 3. dag går turen ned over Tystrup-Bavelse Søerne, hvor man oplever de åbne vidder med horisont. På søerne findes et rigt fugleliv; Ofte vil man kunne opleve områdets havørne svæve over søerne inden man sejler forbi det smukke Bavelse Gods på Bavelse Sø og anløber Stridsmølle Huset ved starten af Nedre Suså.

Turen kan anbefales, hvis man gerne vil opleve den afvekslende natur og søernes åbne vidder. Denne tur er også velegnet, hvis man ikke ønsker at tilbringe største delen af tiden i kanoen – men hellere vil prioritere tiden på lejrpladsen med afslapning, madlavning, fiskeri og samvær med familie eller venner.

Det vil der være rig mulighed for på turens 2. dag. Som altid anbefales det at holde øje med vejr og vind inden man krydser søerne.

Turens samlede længde er ca. 23 km.

Sejl helt til kl 20.00.

Book denne tur her

Tur 13: Fra Vrangstrup kl. 10:00 til Rådmandshaven (Næstved) 2 dage efter senest kl. 17:00 (3 dage).

Start kanoturen fra Vrangstrup på Øvre Suså og kryds Tystrup-Bavelse Søerne inden man anløber Rådmandshaven i Næstved på Nedre Suså 2 dage efter.

Turen indledes med ca. 15 km. sejlads gennem noget af Danmarks smukkeste natur; Oplev den afvekslende, slyngede og bakkede ådal med marker, græssende kreaturer og skov frem til udmundingen i Tystrup Sø, hvor man eventuelt kan vælge at overnatte ved Frederikskilde, Hovgaard eller Hørhaven.

Frederikskilde lejrplads er en offentlig gratis lejrplads med både vand og toilet. Frederikskilde Strand er en kunstigt anlagt offentlig badestrand, hvor man på varme dage kan bade og hygge sig på stranden. Hovgaarden og Hørhaven ligger begge på den sydvestlige side af Tystrup Sø ved landsbyen Vinstrup. Der er desværre ingen indkøbsmuligheder i landsbyen udover is-mejeri og souvenirs samt antik/loppemarked.

Hovgaard drives af Suså Kano & Kajak mens Hørhaven er en offentlig plads og drives af Naturstyrelsen.

På turens 2. dag går turen ned over Tystrup-Bavelse Søerne, hvor man oplever de åbne vidder med horisont. På søerne findes et rigt fugleliv; Ofte vil man kunne opleve områdets havørne svæve over søerne inden man sejler forbi det smukke Bavelse Gods på Bavelse Sø og Stridsmølle Huset ved starten af Nedre Suså.

På denne del af åen kommer man gennem Skelby, hvor den brede og stille å bugter sig smukt gennem byen med Gunderslevholms parkanlæg som kulisse. Ved Skelby Vadested er der adgang til Pizzeria samt Kløverbakkens Gårdbutik. Ligeledes kommer man forbi Holløse Mølle, som stadig producerer strøm med vandkraft.

Turens anden overnatning kunne henlægges til Stridsmølle Pladsen, Fjællebro eller Holløse Enge. Stridsmølle pladsen og Holløse Enge er begge stillepladser, hvor man kan nyde ro og fred med familie eller venner.

Fjællebro er nok vores mest populære plads; Her er der masser af ”liv” og i højsæsonen kan man ikke forvente ro og fred i weekenderne.

På turens tredje dag fortsætter man nedstrøms af Susåens nedre løb. På vej mod Næstved mødes man af det smukke moræne-/istidslandskab nedstrøms Holløse – inden man når frem til den smukke Herlufsholm Kostskole for at afslutte turen ved Rådmandshaven i Næstved.

Her henter vi kanoer / grej ved 17.00 tiden. Selvom turen er lang, har man med 3 dage til rådighed tid til afslapning på pladserne.

Som altid anbefales det at holde øje med vejr og vind inden man krydser søerne.

Man skal være opmærksom på, at man passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange på 8-10 m.

Turens samlede længde er ca. 40 km.

Book denne tur her

Tur 14: Fra Stridsmølle Huset dagligt kl. 09.00-11.00 / fredag kl. 15.00 til Rådmandshaven/Næstved (3 dage):

Sejl ud fra Stridsmølle Huset og tag en stille og rolig “slow canoe” 2-dages tur ad vandvejen til Næstved. Her får man tid til afslapning og nærvær med familie og venner. Undervejs kommer man gennem Skelby, hvor den brede og stille å bugter sig smukt gennem byen med Gunderslevholms parkanlæg som kulisse.

Ved Skelby Vadested er der adgang til Pizzeria samt Kløverbakkens Gårdbutik; Her kan der provianteres inden man eventuelt lægger til land ved Fjællebropladsen eller Holløse Enge for overnatning.

På turens dag 2 kan man nyde det smukke moræne-/istidslandskab nedstrøms Holløse – inden man når frem til Herlufsholm Kostskole beliggende lige ned til Susåen – for at afslutte turen ved Rådmandshaven i Næstved.

Her henter vi kanoer / grej ved 17.00 tiden.

Man skal være opmærksom på, at man passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange på 8-10 m. Turen kan anbefales, hvis man ikke er tryg ved at skulle sejle over Tystrup-Bavelse Søerne eller gerne vil have tid til afslapning, fiskeri og hygge på vore pladser.

Turens samlede længde er ca. 17 km.

Book denne tur her

Tur 16: Fra Næsby Bro kl. 10.00 til Stridsmølle Huset 2 dage efter senest kl. 20:00 (3 dage):

Med 3 dage til rådighed har man masser af muligheder for at udforske søerne og å-systemet. Desuden har man mulighed for at planlægge sejladsen og overnatningerne nogenlunde efter vejret. Tur-mulighederne er mange – en mulighed kunne være nedenstående ”slow canoe” tur til Stridsmølle Huset.

Fra Næsby Bro indledes med ca. 7 km. sejlads gennem noget af Danmarks smukkeste natur; Oplev den afvekslende, slyngede og bakkede ådal med marker, græssende kreaturer og skov frem til udmundingen i Tystrup Sø, hvor man eventuelt kan nyde den medbragte madpakke ved Frederikskilde Strand eller Lille Flodevig.

Ned over Tystrup-Bavelse Søerne oplever man de åbne vidder og søernes horisont. På søerne findes et rigt fugleliv; Ofte vil man kunne opleve områdets havørne svæve over søerne. Overnatning kunne finde sted på Hovgaarden eller Hørhaven, som begge ligger på den sydvestlige side af Tystrup Sø ved landsbyen Vinstrup. Der er desværre ingen indkøbsmuligheder i landsbyen udover is-mejeri og souvenirs samt antik/loppemarked. Hovgaard drives af Suså Kano & Kajak mens Hørhaven drives af Naturstyrelsen. Hovgaard ligger højt og man har en fantastisk udsigt over Tystrup Sø. Lejrpladsen er en stilleplads og med mange timer til rådighed kan man i ro og fred nyde naturen, nærværet og fællesskabet med familie og venner. Pladsen er forsynet med borde/bænke, bålplads, toilet samt drikkevand (80m mod vest).

På turens 2. dag sejler man forbi den smukke hovedbygning på Bavelse Gods beliggende lige ud til Bavelse Sø inden man fortsætter på Nedre Suså. På denne del af åen kommer man gennem Skelby, hvor den brede og stille å bugter sig smukt gennem byen med Gunderslevholms parkanlæg som kulisse. Ved Skelby Vadested er der adgang til Pizzeria samt Kløverbakkens Gårdbutik; Her kan der provianteres inden man eventuelt lægger til land ved Fjællebro pladsen eller Holløse Enge for turens 2. overnatning. Ved Fjællebro findes der WC med rindende vand, borde-bænke sæt, bålpladser mv. Fjællebro er nok vores mest populære plads og i højsæsonen kan man ikke forvente ro og fred i weekenderne. Holløse Enge er en mere familievenlig stilleplads.

På turens 3. dag er der rigeligt med tid til lejrliv, samvær, fiskeri mv. inden man afslutter turen ved Stridsmølle Huset senest kl. 20:00.

Turen kan anbefales, hvis man prioriterer lejrliv fremfor tid i kanoen; Der vil være masser af tid til afslapning, fiskeri mv. på vore lejrpladser. Desuden kan turen anbefales, hvis man gerne vil opleve såvel søernes horisont og fugleliv - som Susåens krogede løb. Turen kan ikke anbefales på meget vindblæste dage. Man skal være opmærksom på, at man passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange på 8-10 m. Turens samlede længde er ca. 25 km.

Sejl helt til kl 20.00.

Book denne tur her

Har du brug for hjælp?

Vi er altid klar til at hjælpe dig med rådgivning og svar på spørgsmål.

Ring til os på +45 61 44 10 88 eller send os en mail.

Indkøbskurv
Share via
Copy link
Powered by Social Snap